Hľadáte nový byt v Ilave? Skúste

Zábreh Ilava

Rezidencia moderných bytov s parkovacími miestami a vybudovanými inžinierskymi sieťami

2


bytové domy
s voľnými bytmi len pre vás

PRIPRAVUJEME

Projekt sa aktuálne dokončuje. V prípade záujmu o informácie v predstihu nás kontaktujte priamo

Z Á B R E H   I L A V A